Register Sunday | June 16 | 2019
Ikea: The Pöm

Ikea: The Pöm

A Poem (Constructed entirely from names of Ikea products)


ANEBODA! STRANDA ALVE INNER IKEA!
STUK JANUARI SIXTEN.
NOEN MÖRKER SNÄCKA.
HUNGRIG.
KANTRA SLIPA ÖNSKA FUTON.
KILAN TIMRA REDA MAGASIN.
STRIL LÖV ÖGLA.
HOPEN REDA DUKUMENT SONNE!